Mine personlige mål

Her kan du også udfylde Hørbys MPM (Mine Personlige Mål). Se nedenstående forklaring før du udfylder din egen MPM.

De 10 kompetencer

Hent skema i PDF

Intrapersonelle: Det personlige indre - selvværd - selvtillid
Hvordan kunne du blive bedre til at forstå dine egne følelser og få bedre selvværd?

Interpersonelle: Sociale relationer - vi og os
Hvordan kunne du blive bedre til at forstå andres følelser og handlinger?

Kropkinæstetiske: Kroppen gør, hvad du beder den om. God motorik, koordinationer og balance
Hvordan kunne du blive bedre til at bruge din bevidsthed/hjerne til at bruge din krop og dine muskler?

Logisk/matematisk: Tal og logik er gode redskaber i hverdagen
Hvordan kunne du blive bedre til at opdage mønstre og tænke logisk?

Naturalistisk: Vi er alle en del af naturen
Hvordan kunne du blive bedre til at forstå og begå dig i naturen?

Sproglig: Sprog er kommunikation
Hvordan kunne du blive bedre til at beherske eller bruge sprog, både mundtligt og skriftligt?

Rumlig - Visuelle: Tegne synlige og/eller usynlige billeder
Hvordan kunne du blive bedre til bruge billeder og tegninger til at forstå eller vise, hvordan ting hænger sammen?

Musikalske: Musikken er en behagelig ven
Hvordan kunne du blive bedre til at bruge musik, rytme og rim i din hverdag?

Eksistentielle: Du træffer mange valg og tager det medfølgende ansvar
Hvordan kunne du blive bedre til at påtage dig ansvaret for de valg du har truffet?

Motivation: Har lyst og vilje til at gøre eller ændre noget
Evnen til at mobilisere en lyst til en opgave/udfordring