Til lærerstuderende

Thomas Ziehe siger det så enkelt ”Hvis du bliver bedt om at danse frit, står de fleste af os stille, men får du besked på at have den ene fod placeret i en cirkel på gulvet, begynder flere at bevæge sig”.

Vi kan alle have brug for at få afstukket retningslinjer, for at kunne udfolde os frit og udfordrende.

Praktik på Hørby Efterskole?

Ønsker du at blive studerende i praktik på Hørby Efterskole, har vi opstillet nogle retningslinjer for afviklingen af praktikken.

Retningslinjerne er tilrettelagt, så du som studerende, får et indblik i hvilke arbejdsmæssige opgaver, der ligger i et fuldtidsjob som efterskolelærer.

Vi forventer ikke, at du bor på skolen i alle dine praktikuger, da det ikke giver et realistisk billede af, hvorledes vi ansatte forener skole- og privatliv. Men du er naturligvis meget velkommen til at bo og spise på skole alt det du vil. Et engageret praktikforløb giver størst udbytte – for alle. 

Vi forventer, at vi i samarbejde kan finde en ugentlig:

  • Morgenvagt 7.00-8.00
  • Middagsvagt 12.20-13.20
  • Aftenvagt 16.00-23.00

At du deltager i det ugentlige lærermøde. Deltager i Teammødet i de fag, du skal følge/undervise i samt vælger en weekendvagt i løbet af praktikperioden (fredag 14.30 – søndag 11.00).

Se mere

Indstilling og fremtoning

Det er vigtigt, at du tør stå ved hvem du er. Vi er åbne over for alle folkeslag og typer, men vi forventer, at du er beviste om, at du er med til at præge og danne unge mennesker, og at dette bliver gjort i skolens ånd.

Vi er en efterskole med et kristent bagland, men vi er ikke en skole for unge kristne, men en kristen skole for unge mennesker. Vi har et bredt udsnit af helt almindelig unge mennesker og vi forventer, at du møder alle med en åben og ærlig interesse.

Undervisning

Det er naturligvis vigtigt, at vi tilbyder de fag du ønsker at prøve kræfter i. Vi er en skole, der kører med storklasser, og det er derfor vigtigt, at du har flere faglige interesser, for at du kan fylde dit skema op med, for dig relevante fag. 

Mange intelligenser 

På Hørby Efterskole arbejder vi ud fra en pædagogisk grundtanke om livslang læring. For at tilrettelægge et bæredygtigt fundament for dette har vi valgt at basere undervisningen på ideen om De Mange Intelligenser (Howard Gardner) og Læringsstile. 

Evneprofil og læringsstil 

Vi udarbejder en evneprofil ud fra tankerne om De Mange Intelligenser. Vores pædagogik tager udgangspunkt i elevernes styrkesider og omsættes i hverdagen gennem arbejdet med den enkeltes læringsstile. På den måde bliver det lettere for den enkelte elev at finde frem til, hvordan han eller hun lærer bedst, hvordan han eller hun bedst tilegner sig ny viden. 

Bevidst holddannelse 

Eleverne deles ikke ind i klasser på traditionel vis. De enkelte fagteams tager løbende stilling til, hvorledes eleverne skal arbejde med udgangspunkt i skolens pædagogiske profil.

Læreren som udfordrer 

Som lærer er det vigtigt at være parat til at sætte nye udfordringer i spil i den uendelige læringsspiral, der udgør livslang læring. Vi tager fat i den enkeltes styrkesider og bruger dem som afsæt, når nyt skal tilegnes. 

Fra elev til studerende

Vi ønsker at fremmet et studiemiljø, hvor den enkelte tager ansvar for egen læring. En nødvendighed for at forberede dem bedst muligt på livets skole. Vi kalder det at gå fra at være elev til at blive studerende. 

Digital skole

Vi forsøger at undgå papir i vores undervisning både af miljøhensyn, men også for at uddanne dem til det papirløse samfund, der kommer tættere på. En proces, der skaber nye udfordringer, nye muligheder og nye løsninger. 

Din rolle som Studerende i et praktikforløb på Hørby Efterskole

Vi forventer, at du som studerende har lyst til at indgå i et kollegialt samarbejde, hvor teamarbejde er forudsætning i vores hverdag. Vi forventer også, at du har interesse i at planlægge din undervisning, men udgangspunkt i ovennævnte teorier. Vi forventer IKKE, at du skal have overblik og kendskab til de dybereliggende teoretiske tanker, men blot er opmærksom på, at disse teorier skal ligge til grund for undervisningen. Vi vil naturligvis være behjælpelige med, at ”tilpasse” dine ideer og tanker, så de ligger i tråd med skolens pædagogiske linje.

Se mere

Kontakt skolen

Har ovenstående fanget din interesse, så kontakt skolen for yderligere information. Du er naturligvis altid velkommen til et uforpligtende besøg, så du kan undersøge, om der er basis for et videre samarbejde. Ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakt:

Praktikvejleder

Mette Ravnholt, Hørby Efterskole Snedkergårdsvej 11, 9300 Sæby mette@hoerbyefterskole.dk