Hørby her og nu

Der sker altid noget på Hørby Efterskole. Her kan du følge med i nyhederne fra skolen. Du kan også følge med i skolens liv på facebook.

 


15. september 2020

Søger køkkenmedarbejder

Har du mod på og lyst til at blive en del af et spændende, engageret og samarbejdende efterskoleteam?

Vi søger hurtigst muligt, ellers efter aftale om tiltrædelsestidspunkt, en køkkenmedarbejder i en tidsbegrænset stilling frem til 30/6-2021 med 33 timer/uge til at indgå i madlavnings- samt øvrige køkkenopgaver samt til tider også løsning af en række rengørings- og øvrige praktiske opgaver på skolen. Der vil være mulighed for eventuel fastansættelse efter 30/6-2021.

Vi har brug for en medarbejder, som gerne har en uddannelse inden for køkkenområdet som f.eks. ernæringsassistent, kok, bager e.l., der kan bidrage til løsningen af mange forskellige praktiske opgaver i en varieret hverdag sammen med et team af gode kollegaer, der værdsætter et godt arbejdsmiljø og en uformel omgangstone. Vores nye medarbejder skal også være indstillet på at arbejde med skolens elever, når de på skift indgår i madlavnings- og køkkenopgaverne.

Hørby Efterskole har ca. 130 elever i 9. og 10. klasse. Foruden en række kreative fag, herunder idræt og musik/teknik&drama, værdsætter vi elevernes dannelse gennem en udfordrende undervisning med udgangspunkt i læringsstile og de mange intelligenser, hvor du får mulighed for at bidrage til elevernes faglige, menneskelige og sociale dannelsesproces, overalt hvor du møder dem i din arbejdsdag på skolen. Vi forventer derfor ansøgere, der har motivation til aktivt at tage del i efterskolelivet, kendetegnet som skole, fritid og hjem for eleverne. Hørby Efterskole er en skole, hvor der er højt til loftet og en skole med klart afgrænsede vægge, som eleverne kan spille bold op ad.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger om skolen og jobbet fås ved henvendelse til køkkenleder Ann Bang imellem kl. 8.00 og kl. 14.00 på telefon 2544-2487. Læs mere om skolen på www.hørbyefterskole.dk

Skriftlig ansøgning mærket ”Køkkenmedarbejder” sendes til Hørby Efterskole, Snedkergårdsvej 11, 9300 Sæby eller på mail til mogens@hoerbyefterskole.dk, hvor den skal være modtaget senest fredag den 25. september kl. 12.00. Ansættelsessamtaler gennemføres tirsdag den 29. september fra kl. 14.00.

Se mere


1. oktober 2020

Åbent hus aften

Kig forbi til Åbent Hus den første torsdag i hver måned holder vi Åbent Hus fra kl. 18.45 - 20.45. 

Her er alle velkomne til at få en rundvisning og en snak om, hvordan det er at være elev på Hørby. Vi tager også en snak om, hvordan vi i et åbent og ærligt samarbejde kan styrke dine personlige, faglige og sociale kompetencer.

 

Se mere


Tag kørekort på Hørby

Det kører på Hørby - tag kørekort på Hørby Efterskole

Du har også mulighed for at tage dit kørekort, mens du går på Hørby Efterskole.

Det er Jannes Køreskole fra Hjørring, som står for alt det praktiske omkring forløbet. Teoriundervisningen foregår på skolen om aftenen uden for normal skoletid og køretimerne bliver i Frederikshavn med afhentning på skolen.

Vi starter hold, når der er minimum 6 interesserede, som opfylder aldersbetingelserne på 16 år og 9 mdr.

Prisen for lovpligtig undervisning er 13.500,- kroner inkl. online teori i 4 mdr. og et prøvegebyr til politiet.

Derudover skal påregnes evt. ekstra lektioner, pasfoto, lægeerklæring og førstehjælp.

Er du under 18 år kræver det en samtykkeerklæring fra begge forældremyndighedsindehavere. (Samtykke)

Yderligere oplysninger fås hos Janne på tlf. 6064 8987 eller på Jannes Køreskole – tilmelding til køreundervisning sker gennem kontoret på Hørby Efterskole.

Se mere