Elevforening

Elevforeningen er en forening for tidligere elever på Hørby Efterskole. Årets højdepunkt i elevforeningen er det årlige elevstævne for alle "gamle" elever på skolen.

Elevstævne 2021

Næste elevstævne er lørdag den 17. april 2021, hvor vi glæder os til at se alle gamle elever, hvad enten du har gået her sidste år eller i 1970'erne...

 

Aflyst pga. Covid-19

Meddelelse fra formanden for elevforeningen april 2020:

OBS! ELEVSTÆVNET 2020 ER AFLYST PGA. COVID-19.

TIL HØRBY EFTERSKOLES ELEVFORENING

Som I ved er elevstævnet i 2020 aflyst pga. COVID-19 og bliver ikke flyttet til en alternativ dato senere på året!

Derfor bliver de jubilæumsårgange, der skulle have været fejret i år skubbet til næste år, hvor elevstævnet kommer tilbage for fuld udblæsning, med dobbelt op på jubilæums fejringer:-)

Det betyder også, at vi ikke får afholdt elevforeningens generalforsamling i 2020, og derfor heller ikke kan afholde valg til skolens repræsentantskab og elevforeningens bestyrelse.
Vi har i bestyrelsen og repræsentantskabsgruppen besluttet at forlænge alle nuværende valg med 1 år således, at de der skulle have været på valg i år først kommer på valg næste år. Der er med andre ord trykket på pauseknappen i et år....

Skulle du som medlem af elevforeningen have indsigelser mod fremgangsmåden i forhold til afvikling af generalforsamlingen, beder vi om, at du senest søndag den 19. april tilkendegiver dette på følgende e-mailadresse:
generalforsamling2020@hoerbyefterskole.dk

Skolen planlægger, at der på elevstævnedagen den 25. april bliver forskellige aktiviteter og livesendinger på Hørby Efterskoles Facebookprofil, så følg med her i den kommende tid og få overblikket over programmet for det virtuelle elevstævne...

Jeg glæder mig til at se jer til elevstævne på Hørby Efterskole i 2021.

Med venlig hilsen
Morten Sønderskov
Formand for Hørby Efterskoles Elevforening

Se mere

Følg med

Som medlem af Elevforeningen får du tilsendt de nyhedsmails, som skolen sender i løbet af året til foreningen.

Vores gamle modtagerliste volder os desværre lidt problemer, så vi vil meget gerne om alle tidligere elever tilmelder sig hurtigst muligt her på den nye modtagerliste. Tak for hjælpen.

Tilmeld dig til nyhedsbrev

Bestyrelsen

Elevforeningens bestyrelse består af disse fem medlemmer.

Formand
Morten Sønderskov
årgang 1998/99 og 1999/00
morten@detmusiskehus.dk


Heidi Grøntved
årgang 1994/95 og 1995/96


Matilde Kjær 
årgang 2007/08
 

Jesper Rasmussen
årgang 1987/88 og 1988/89
 

Mark Christiansen, skolens repræsentant
mark@hoerbyefterskole.dk

Vedtægter

Vedtægter for Hørby Efterskoles elevforening:

§1 Foreningens navn er: Hørby Efterskoles Elevforening

§2 Foreningens formål er at holde forbindelsen ved lige imellem skolen og dens tidligere elever. Det sker gennem medvirken til afholdelse af et årligt elevstævne.

Herudover er elevforeningen medlem af Hørby Efterskoles repræsentantskab og vælger fra sin repræsentantskabsgruppe to medlemmer til skolens bestyrelse.

§3 Enhver der har været elev eller medarbejder på Hørby Efterskole kan optages som medlem af foreningen.

Der opkræves ikke kontingent for medlemskab, men der betales for entré til elevstævne.

§4 Foreningen arrangerer i samarbejde med skolen det årlige elevstævne.

§5 Datoen for elevstævnet fremgår af skolens årsskrift og semesterplan.

§6 Generalforsamlingen indkaldes samtidig med elevstævnet. Dagsorden til generalforsamlingen skal rumme følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg af formand

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg til Hørby Efterskoles Repræsentantskab

7. Eventuelt

§7 Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§8 Bestyrelsen består af 5 medlemmer inkl. formanden. Heraf vælges de 4 medlemmer på elevforeningens generalforsamling efter følgende procedure:

  • Der vælges en formand for elevforeningen, der samtidig er medlem af Hørby Efterskoles repræsentantskab.
  • Der vælges 3 medlemmer til elevforeningen, der samtidig er medlem af Hørby Efterskoles repræsentantskab.
  • Der vælges 6 medlemmer til Hørby Efterskoles repræsentantskab.

Alle poster kræver at man har haft sit 5 års jubilæum i foreningen.

Det 5. medlem vælges af og blandt skolens ansatte. Der kan højst vælges 2 medlemmer fra samme årgang. Alle valg gælder for 2 år.

§9 Formanden for elevforeningen vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler selv øvrige poster og opgaver på sit første møde. Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden.

§10 Bestyrelsen råder over foreningens midler, herunder også et evt. overskud. Dette overføres til næste regnskabsår, men kan dog i særlige tilfælde anvendes til andre for skolen og dens elever vedrørende formål.

§11 Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede går ind herfor. Ved ophævelse tilfalder foreningens midler Hørby Efterskole. Skulle Hørby Efterskole også være ophørt tilfalder foreningens midler et almennyttigt formål efter bestyrelsens skøn.

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 2014