Elevforening

Elevforeningen er en forening for tidligere elever på Hørby Efterskole. Årets højdepunkt i elevforeningen er det årlige elevstævne for alle "gamle" elever på skolen.

Elevstævne 2022

Næste elevstævne er lørdag den 9. april 2022, hvor vi glæder os til at se alle gamle elever, hvad enten du har gået her sidste år eller i 1970'erne...

 

Aflyst pga. Covid-19

Kære medlemmer af Hørby Efterskoles Elevforening

Corona pandemien plager os stadig, og derfor har vi i samråd med elevforeningens bestyrelse besluttet, at aflyse elevstævnet i 2021!

Med den genåbningsplan, der er besluttet og med mulighederne for art samle store grupper her i foråret, vil vi ikke kunne lave et elevstævne, som vi kender det, og som vi gerne vil have det.

Det betyder, at elevstævnet er aflyst i sin vanlige form, men det betyder også, at der indkaldes til online generalforsamling i elevforeningen torsdag den 15. april kl. 19.00.

Mødet afholdes via Microsoft Teams, og tilmelding foregår på mail til he@hoerbyefterskole.dk senest onsdag den 14. april kl. 12.00. Vi sender et mødelink retur, når tilmeldingen er modtaget på skolen.

Næste elevstævne på Hørby bliver derfor lørdag den 9. april 2022, hvor vi kommer til at fejre hele tre jubilæumsårgange – og ikke mindst skolens 50 års fødselsdag, som netop falder på denne dato.

Med venlig hilsen
Mogens Vestergård Pedersen
Forstander

Se mere

Følg med

Som medlem af Elevforeningen får du tilsendt de nyhedsmails, som skolen sender i løbet af året til foreningen.

Vores gamle modtagerliste volder os desværre lidt problemer, så vi vil meget gerne om alle tidligere elever tilmelder sig hurtigst muligt her på den nye modtagerliste. Tak for hjælpen.

Tilmeld dig til nyhedsbrev

Bestyrelsen

Elevforeningens bestyrelse består af disse fem medlemmer.

Formand
Morten Sønderskov
årgang 1998/99 og 1999/00
morten@detmusiskehus.dk


Heidi Grøntved
årgang 1994/95 og 1995/96


Matilde Kjær 
årgang 2007/08
 

Jesper Rasmussen
årgang 1987/88 og 1988/89
 

Mark Christiansen, skolens repræsentant
mark@hoerbyefterskole.dk

Vedtægter

Vedtægter for Hørby Efterskoles elevforening:

§1 Foreningens navn er: Hørby Efterskoles Elevforening

§2 Foreningens formål er at holde forbindelsen ved lige imellem skolen og dens tidligere elever. Det sker gennem medvirken til afholdelse af et årligt elevstævne.

Herudover er elevforeningen medlem af Hørby Efterskoles repræsentantskab og vælger fra sin repræsentantskabsgruppe to medlemmer til skolens bestyrelse.

§3 Enhver der har været elev eller medarbejder på Hørby Efterskole kan optages som medlem af foreningen.

Der opkræves ikke kontingent for medlemskab, men der betales for entré til elevstævne.

§4 Foreningen arrangerer i samarbejde med skolen det årlige elevstævne.

§5 Datoen for elevstævnet fremgår af skolens årsskrift og semesterplan.

§6 Generalforsamlingen indkaldes samtidig med elevstævnet. Dagsorden til generalforsamlingen skal rumme følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg af formand

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg til Hørby Efterskoles Repræsentantskab

7. Eventuelt

§7 Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§8 Bestyrelsen består af 5 medlemmer inkl. formanden. Heraf vælges de 4 medlemmer på elevforeningens generalforsamling efter følgende procedure:

  • Der vælges en formand for elevforeningen, der samtidig er medlem af Hørby Efterskoles repræsentantskab.
  • Der vælges 3 medlemmer til elevforeningen, der samtidig er medlem af Hørby Efterskoles repræsentantskab.
  • Der vælges 6 medlemmer til Hørby Efterskoles repræsentantskab.

Alle poster kræver at man har haft sit 5 års jubilæum i foreningen.

Det 5. medlem vælges af og blandt skolens ansatte. Der kan højst vælges 2 medlemmer fra samme årgang. Alle valg gælder for 2 år.

§9 Formanden for elevforeningen vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler selv øvrige poster og opgaver på sit første møde. Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden.

§10 Bestyrelsen råder over foreningens midler, herunder også et evt. overskud. Dette overføres til næste regnskabsår, men kan dog i særlige tilfælde anvendes til andre for skolen og dens elever vedrørende formål.

§11 Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede går ind herfor. Ved ophævelse tilfalder foreningens midler Hørby Efterskole. Skulle Hørby Efterskole også være ophørt tilfalder foreningens midler et almennyttigt formål efter bestyrelsens skøn.

Vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 2014