IBO på Hørby 

På Hørby er OSO’en blevet afløst af en IBO, hvor innovation, iderigdom og tænkning ud af boksen er nøgleord i elevernes arbejde med at udvikle et produkt eller en idé, der kan bruges i en virksomhed i den virkelige verden. Alt dette er eleverne blevet klogere på igennem praktik og brobygning. 
Af Dennis Svendsen, lærer på Hørby Efterskole 

Intro 

Alle landets 10. klasseelever skal lave en Obligatorisk Selvvalgt Opgave - i daglig tale OSO. I mange år har OSO’en på Hørby Efterskole været en opgave, der har kredset om den enkelte elevs uddannelses- og erhvervsønske. I år har vi dog nytænkt OSO’en og lavet en IBO. Og hvad skal så det betyde? IBO står for ”InnovationsBrobygningsOpgave” og kobler praktik, brobygning og innovation sammen. 

Hvad er IBO? 

IBO er egentlig opstået som resultat af et uddannelsesprojekt i Region Syddanmark, hvor formålet har været at få flere unge til at få øjnene op for erhvervsuddannelserne, og samtidig lave et link fra efterskole til erhvervsskole. Den gode idé har vi adapteret til Hørby Efterskole, hvor eleverne gruppevis var i praktik i selvvalgte virksomheder i efteråret. Her var de en aktiv del af praktikstedets hverdag samtidig med, at de var på jagt efter problemstillinger som praktikstedet søgte en løsning på. Dette skabte en praktikperiode, hvor eleverne var udstyret med nysgerrighed og målrettethed i deres søgen efter det helt rigtige problem. Blandt andet i Dybvad Børnehave, hvor afdelingsleder Jan Grønborg Kokholm var begejstret for elevernes besøg.  

- Hele forløbet var for os en positiv oplevelse, fortæller Jan Grønborg Kokholm. Det var nogle meget positive, engagerede og godt forberedte elever der kom ud, og der blev fulgt op på alle aftaler både før og efter, og vi vidste hvad eleverne håbede at få ud af et besøg hos os. 

Fra idé til produkt 

Besøget hos praktikstedet gav eleverne en idé om, hvilke problemstillinger virksomheden ønskede løst. Herfra skulle innovation og idérigdom hjælpe eleverne til at finde en løsning på et af disse problemer. En svær opgave, men alle grupper fik udtænkt nye idéer på virksomhedernes problemer. For at disse idéer kunne realiseres, skulle der bruges faglig viden. Det har de på erhvervsuddannelserne, så alle elever drog i december i brobygning på EUC Nord i Hjørring, hvor deres undervisere og studerende var klar til at udøse af deres faglige viden inden for hver deres fagretning: 

Teknik, Metal og Motor 

Business 

Gastronomi og Service  

Energi og Byggeri 

Her har eleverne kunnet få sparring, videreudvikle deres idé, bygge, svejse, hamre osv. for at skabe en idé og et produkt, der kan bruges på praktikstederne. Eleverne ankom til brobygningen med en idé, men gik derfra med et fysisk produkt! Og samtidig en indsigt i, hvad man kan arbejde med på en erhvervsuddannelse. En helt ny måde at lave brobygning på for både elever og EUC Nord. 

- Vi har hvert år tusindvis af elever på besøg i forskellige brobygningsforløb, men IBO-forløbet adskiller sig markant, siger koordinator Kristian Holme Andersen, som i øvrigt selv har arbejdet 10 år i efterskoleverden.  

- IBO-modellen er meget interessant for os, fortsætter Kristian, eleverne kommer med et projekt eller problem, hvor de har brug for vores fagligheder for at komme videre med deres idé. Det betyder, at IBO-eleverne i høj grad får indsigt i den fulde faglighed på erhvervsskolen.  

Også EUC Nords lærere har været meget begejstrede for IBO-forløbet, fordi elevernes motivation har været meget høj, når de bringer egne projekter ind på erhvervsskolen. 

Med nyvunden viden og et færdigt produkt var eleverne klar til at afslutte hele forløbet med en messe, hvor de skulle præsentere deres produkt for brobygningslærere, praktikstedets medarbejdere og efterskolens lærere.  

- Jeg deltog i messen hvor eleverne fremlagde deres opgaver/projekter, og jeg var meget imponeret. Eleverne havde arbejdet grundigt med emnerne, havde gjort sig nogle gode overvejelser og havde også lavet et produkt til fremvisningen. Dette var med til at gøre det praksisnært, og en af idéerne har jeg faktisk taget med hjem til mine institutioner, fremhæver Jan Grønborg Kokholm. 

Afslutning med fremadsyn 

IBO-forløbet er afsluttet - for i år. Ny tænkning kræver nye processer; og det har været gældende for både elever og lærere. Udover et fagligt udbytte for eleverne, har forløbet udmøntet sig i et godt samarbejde med de lokale virksomheder og med brobygningsskolen. 

Kristian Holme Andersen fremhæver også vigtigheden af et veltilrettelagt samarbejde mellem efterskole og erhvervsskole.  

- Forløbets succes hænger tæt sammen med, at Hørbys lærere har været gode til at rammesætte forløbet og dets muligheder for eleverne. Derfor var eleverne også meget modtagelige for justeringer af deres projekter. Produktionen af en ”menneske-vaske-maskine” til et plejehjem kræver lidt mere end halvanden dag på erhvervsskolen – men man kan godt nå at få indsigt i vægtstangsprincippet, slutter Kristian Holme Andersen. 

Får vi mon nogen af Hørbys elever at se i DR1’s iværksætterprogram Løvens Hule en dag? Hold øje med 3D-elevatorknapper til svagtseende på et plejehjem, en app til promovering af et supermarked, et brætspil der hjælper unge med at forholde sig til døden og andre svære ting i livet, en nytænkning af affaldssortering til børn i børnehaver.  


Hørbys blog

Få nyheder fra Hørby Efterskole

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få nyheder om alt fra Åbent Hus, indbydelser, tidligere elevers oplevelser på skolen, vores læringsstile og meget andet.


Tilmeld dig her

Test dig selv

Bliv klogere på, hvordan du lærer bedst – det tager kun tre minutter.

Start test

Bestil brochure

Er du interesseret i Hørby Efterskole, sender vi dig gerne mere information.

Bestil her

Besøg os

Tag dine forældre med og besøg skolen. Vi holder ofte Åbent Hus.

Begynd her