Efterskole skal give sammenhæng

Vi kender alle ord som ”epoke” eller ”æra”. Begge ord siger noget om en tidsperiode, og den tid, vi lever i lige nu, tror jeg, de fleste håber på bliver en afgrænset tidsperiode, hvor rigtig mange længes efter at komme tilbage til ”normalen” med en hverdag, der giver de rammer og den sammenhæng, der gør os trygge. I efterskolen er det ikke mindst det sammenhængende forløb – som nu for to elevhold er blevet afbrudt – vi længes efter.
Af Mogens Vestergård Pedersen, forstander på Hørby Efterskole

Dette faktum fortæller en historie om følelser, oplevelser og ikke mindst den betydning, som efterskolen har haft for unge – både gennem de 10 måneder et efterskoleophold varer og ikke mindst i tiden derefter.

Efterskolens opgave

Oplevelser er et kendemærke for efterskolen, men oplevelserne gør det ikke alene. En oplevelse skal sættes ind i en sammenhæng, så den giver betydning i dit liv, og bliver en del af det, du tager med videre.

Efterskolens opgave er at lære dens elever at leve i den moderne virkelighed ved at hjælpe dem både med at blive til noget og at blive til nogen – altså at blive sig selv. Opgaven er at lære mennesker noget, som de selv oplever, har betydning – ikke bare for dem selv, men også for andre og verden.

Efterskolen må derfor, ud over at bidrage med oplevelser og nyttige kundskaber, opdrage til et myndigt medborgerskab, hvor det er et krav, at man kan være refleksiv, kritisk og beslutte sig – og, at man bliver efter filmen indtil rulleteksterne er forbi! Et måske lidt pudsigt udtryk, det sidste her… Men, alligevel fortæller det noget om et hastværk, som mange af os kan forfalde til i jagten på at komme videre. Bestemt er det godt at komme videre, men ofte er det afslutningerne og det, at lade indtryk og oplevelser få lov til at plante sig rigtigt, der giver det nødvendige rygstød til at komme videre på baggrund af de erfaringer og erkendelser, man har gjort sig.

Samfundsudviklingen har i den sidste generation i stigende grad tappet os for kollektive erfaringer. Mange af fællesskabets faste institutioner er i opløsning. Det kniber med sammenhængskraften, hvilket der er mange årsager til. Således tales der i dag om det hyperkomplekse samfund, om kulturel frisættelse, mangfoldige handlekompetencer, sociologiske fantasier, nye livspolitikker og identitetskategorier. Alt er til forhandling i en stadig mere multikulturel virkelighed uden entydige rammer.

Betydningsfulde relationer

Samtidig er det blevet mere og mere åbenbart – hvilket ikke er en ny konstatering, selvom tidsånden mener det modsatte – at der ikke findes neutrale relationer mellem individer.

At danne og uddanne er at gribe ind i børns, unges og voksnes identitetsdannelse. Der findes ingen magtfrie eller kulturfrie rum. Hver eneste kvadratmeter i Danmark er ’danish design’ på godt og ondt. Hver eneste gang mennesker mødes, griber de ind, påvirker og forandrer hinandens liv. Det er derfor relevant og påtrængende at søge efter de værdier, der binder os sammen. Finde ud af, hvad og hvem dette ’vi’ inkluderer og ekskluderer.

Grundlag for udvikling

På en efterskole griber mennesker ind i hinanden, og den enkelte er nødt til at forholde sig til, at fællesskabet påvirker på en måde man ikke kan komme udenom. På Hørby Efterskole siger vi: ”Se mig som jeg er og vis mig, hvem, jeg kan blive” og lægger dermed op til, at vores møde med den unge – eleven, den studerende… - både skal påvirke og forandre – altså skabe udvikling.

Et efterskoleår fortæller på godt og ondt historien om, hvordan vi møder udfordringerne, der i alle afskygninger møder os i den virkelighed, vi lever i. Historien fortælles gennem de værdier, der bærer skolen og er de oplevelser, aktiviteter, relationer, projekter og udfordringer, der tilsammen betyder udvikling og giver erfaring. Denne udvikling bliver til virkelighed, når oplevelserne og værdierne, som binder oplevelserne sammen, bliver til erkendelse gennem 10 måneders efterskoleliv.


Hørbys blog

Få nyheder fra Hørby Efterskole

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få nyheder om alt fra Åbent Hus, indbydelser, tidligere elevers oplevelser på skolen, vores læringsstile og meget andet.


Tilmeld dig her

Test dig selv

Bliv klogere på, hvordan du lærer bedst – det tager kun tre minutter.

Start test

Bestil brochure

Er du interesseret i Hørby Efterskole, sender vi dig gerne mere information.

Bestil her

Besøg os

Tag dine forældre med og besøg skolen. Vi holder ofte Åbent Hus.

Begynd her