Frit valg

Cambridge English FCE

Cambridge English er et valgfag, der supplerer den obligatoriske undervisning i engelsk FP9 og engelsk FP10.

Cambridge English er et tilbud til dig, der elsker det engelske sprog og gerne vil tale engelsk så meget som muligt. Det er også et tilbud til dig, der ønsker at udfordre dig selv fagligt, at nørde med engelsk grammatik og gerne vil beherske engelsk på højt niveau. Cambridge English har fokus på kommunikation i en globaliseret verden, og undervisningsmaterialet tager i vid udstrækning udgangspunkt i autentiske tekster, såsom aviser, magasiner, brochurer, websites mm.

Undervisningen foregår altid på engelsk og du bliver trænet i kommunikation, diskussion og daglig samtale.

Ved skoleårets afslutning får du mulighed for at gå til den internationalt anerkendte Cambridge eksamen FCE (First Certificate in English). FCE har et niveau svarende til 10. kl./1.G.

Der testes i Reading, Writing, Use of English, Listening og Speaking. Hvert element modsvarer 20% af den samlede karakter.         

Eksamen er frivillig og foregår i Aarhus. Den afholdes af Studieskolen, som er Danmarks eneste testcenter for Cambridge English.

Ønsker du at tage eksamen i Cambridge English FCE, skal du selv betale udgiften i forbindelse med prøven, som er kr. 2.275,- (2019-pris).

Cambridge English FCE giver dig en god forberedelse til de gymnasiale ungdomsuddannelser, og til at arbejde eller studere i udlandet på et senere tidspunkt.

Vi kan tilbyde dig faget 2 lektioner om ugen.

 

Fysik/kemi (10.klasse)

På 9. klassetrin er fysik/kemi obligatorisk, mens det på 10. klassetrin er et valgfag, der tilbydes med 2 timer om ugen. På Hørby Efterskole har vi besluttet at styrke undervisningen i dette naturvidenskabelige fag ved forskellige tiltag.

Selve undervisningen foregår på et højt fagligt niveau og tager udgangspunkt i bl.a. disse emner: Organiske stoffer, lys og lyd, elektricitet. Der lægges stor vægt på at give eleverne en forståelse af sammenhængen mellem undervisningen og verden omkring os. Denne forståelse skabes gennem inddragen af aktuelle emner, debatter, fællestimer og tværfaglig undervisning. 

Hvis man vælger fysik/kemi skal man være indstillet på en projektorienteret undervisning, som stiller krav til elevens arbejdsindsats. Der afsluttes med 10. klasseprøven. 

Vi kan tilbyde dig faget 2 lektioner om ugen.

 

Tysk

Tysk tilbydes såvel på 9. som 10. klassetrin. Efter 9. klasse afsluttes faget med Folkeskolens 9.klasseprøve og efter 10. klasse er der mulighed for at afslutte med enten Folkeskolens 9. klasseprøve eller med Folkeskolens 10. klasseprøve. Valg af prøve efter 10. klasse træffes i samråd mellem eleven, hjemmet og læreren. 

Målet med undervisningen er, at du får kund­skaber og færdigheder, så du bliver i stand til at forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt. Samtidig vil du igennem undervisningen få indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold. 

Bemærk: Til mange videregående uddannelser kræves der Folkeskolens 9.klasseprøve i tysk. 

Vi kan tilbyde dig faget 4 lektioner pr. uge.

 

 

Se mere