Frit valg

Cambridge English B2 First

Cambridge English er et prøveforberedende kursus, der supplerer den obligatoriske undervisning i engelsk FP9 og engelsk FP10.

Cambridge English er et tilbud til dig, der elsker det engelske sprog og gerne vil tale engelsk så meget som muligt. Det er også et tilbud til dig, der ønsker at udfordre dig selv fagligt og nørde med det engelske sprog både mundtligt og skriftligt. Undervisningen tager sit primære udgangspunkt i Cambridge English Compact First bogen.

5 gode grunde til at tage en Cambridge English-eksamen:

  • Du får et stort ordforråd og udvikler dine færdigheder i engelsk.
  • Det er et godt supplement til eksamenerne i det danske uddannelsessystem, fordi det udvider dit hverdagssprog og ordforråd på engelsk. 
  • Du får et bevis på dine engelskkundskaber, som du kan bruge til arbejde og studier i hele verden.
  • Cambridge-certifikatet giver adgang til engelsksprogede uddannelser på mange uddannelsesinstitutioner og universiteter i en lang række lande.
  • Cambridge-certifikatet åbner døre til virksomheder både i Danmark og i udlandet.

Undervisningen foregår primært på engelsk, og du bliver bl.a. trænet i kommunikation, diskussion og daglig samtale.

Ved skoleårets afslutning får du mulighed for at gå til den internationalt anerkendte Cambridge eksamen B2 First. B2 First har et niveau svarende til 9.– 10.klasses niveau.

Der testes i Reading & use of English, Writing, Listening and Speaking.

Eksamen er frivillig og foregår et sted i Jylland fx Vejle eller Århus. Den afholdes af Studieskolen, som er Danmarks eneste testcenter for Cambridge English, men vi sørger for tilmelding og de praktiske ting omkring prøven.

Ønsker du at tage eksamen i Cambridge English B2 FIRST, skal du selv betale udgiften for selve prøven, som er kr. 2.295,- (2020-pris).

Vi tilbyder dig faget 2 lektioner om ugen.

 

Fysik/kemi (10.klasse)

På 9. klassetrin er fysik/kemi obligatorisk, mens det på 10. klassetrin er et valgfag, der tilbydes med 2 timer om ugen. På Hørby Efterskole har vi besluttet at styrke undervisningen i dette naturvidenskabelige fag ved forskellige tiltag.

Selve undervisningen foregår på et højt fagligt niveau og tager udgangspunkt i bl.a. disse emner: Organiske stoffer, lys og lyd, elektricitet. Der lægges stor vægt på at give eleverne en forståelse af sammenhængen mellem undervisningen og verden omkring os. Denne forståelse skabes gennem inddragen af aktuelle emner, debatter, fællestimer og tværfaglig undervisning. 

Hvis man vælger fysik/kemi skal man være indstillet på en projektorienteret undervisning, som stiller krav til elevens arbejdsindsats. Der afsluttes med 10. klasseprøven. 

Vi kan tilbyde dig faget 2 lektioner om ugen.

 

Tysk

Tysk tilbydes såvel på 9. som 10. klassetrin. Efter 9. klasse afsluttes faget med Folkeskolens 9.klasseprøve og efter 10. klasse er der mulighed for at afslutte med enten Folkeskolens 9. klasseprøve eller med Folkeskolens 10. klasseprøve. Valg af prøve efter 10. klasse træffes i samråd mellem eleven, hjemmet og læreren. 

Målet med undervisningen er, at du får kund­skaber og færdigheder, så du bliver i stand til at forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt. Samtidig vil du igennem undervisningen få indsigt i tyske kultur- og samfundsforhold. 

Bemærk: Til mange videregående uddannelser kræves der Folkeskolens 9.klasseprøve i tysk. 

Vi kan tilbyde dig faget 4 lektioner pr. uge.

Se mere